preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Sisak

 > NATJEČAJI
REZULTATI USMENOG ISPITA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 14.01. 2022.

 

 •   oglasna ploča škole  –

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku

Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                                  OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 09.12.2021. o rezultatima usmenog testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 14.01.2022.:

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani je kandidat koji je na pismenom dijelu testiranja ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati su na intervjuu mogli ostvariti ukupno 30 bodova od članova Povjerenstva.

 

      ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. F. B.   17 bodova                 ( 17/30 )
 2. B. G. 18 bodova           ( 18/30 )
 3. A. P. 20 bodova   ( 20/30 )

 

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ( intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

 

 

                                                                        Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

                                                                                               

 


O B A V I J E S T

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 07.01. 2022.

 

 •   mrežna stranica škole  –

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 22.09.2021. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano 05.01.2022.

 

Od ukupno 4 kandidata koji su pozvani na testiranje, 3 kandidata su pristupila testiranju

i ostvarili su sljedeće rezultate:

 

ime i prezime kandidata ( početno slovo ), ostvareni broj bodova od ukupno mogućih

10 bodova:

 

 1. F. B. od ukupno 10 bodova,

kandidat je ostvario 7 bodova( 7 /10 )

 1. A. P. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 7 bodova( 7 /10 )

 1. B. G. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 6 bodova( 6 /10 )

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga

 

                                   u petak 14.01. 2022. s početkom u 9.00 sati:

 

 1. F. B.
 2. A. P.
 3. B. G.

 

                                                                                              Za Povjerenstvo:

 

                                                                                              Vanja Ličina, prof.

 


OBAVIJEST O ULASKU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 03.01.2022.

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

            Odlukom Stožera Civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova objavljenoj u Narodnim novinama broj 121. u 2021. godini:

 1. Uvedena je posebna sigurnosna mjera obaveznog testiranja na virus SARS-COV-2 za službenike i namještenike u javnim službama, a testiranje se provodi prilikom dolaska na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

 

 1. Testiranje nije obavezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti.
 2. Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Škole, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u prostorima Škole ili su angažirani za određene poslove ili druge osobe koje dolaze u prostor Škole po bilo kojoj osnovi.
 3. Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, dokazuje se predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:

– da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

– da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

– da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec

– da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

 1. Sve osobe tijekom boravka u službenim prostorijama Škole, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene Odlukom. Odluka se ne primjenjuje:

– na učenike prilikom boravka u prostoru škola

– na osobe mlađe od 16 godina

– na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe

– na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

 1. EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju navedene osobe obvezne su predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid ravnatelju Škole ili ovlaštenoj osobi koju je ravnatelj ovlastio.
 2. Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Škole, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u prostoru Škole ili su angažirani za određene poslove u prostoru Škole ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
 3.  Testiranje iz Odluke može se obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju.
 4. Osobe koje odbiju testiranje, odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.
 5. Provedbu navedene Odluke obavezan je osigurati ravnatelj Škole.
 6. Osobi koja odbije predočiti dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti nije dozvoljeno ući u prostor Škole.
 7. Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti objavljenim u Narodnim novinama broj 143. u 2021. godini, ravnatelj škole ili osoba određena za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere u slučaju odbijanja osobe o predočenju dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti, bez odgode će prijaviti događaj nadležnoj sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata.

 

 •  

OBAVIJEST O TESTIRANJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 28.12. 2021.

 • mrežna stranica škole

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                            O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 09.12.2021.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju.

Popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole, a na mrežnoj stranici Škole objavljeni su samo inicijali imena i prezimena kandidata.

 

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja

 i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

                               u srijedu 05.01.2021. s početkom u 11.00 sati

 

imena i prezimena kandidata ( inicijali ):

 

 1. F.B.
 2. B.G.
 3. J.E.
 4. A.P.

 

 

Pisani dio testiranja održat će se u jednoj od učionica škole o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno prije početka testiranja.

 

Kandidati prilikom dolaska trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i obavezno koristiti zaštitnu masku, a testiranje će se obaviti sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.

 

 

 

 

 

 

 

Izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Statut Ekonomske škole Sisak

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole

 

 

                                                                       Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 


LISTA KANDIDATA

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 22.12.2021.

mrežna stranica škole

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 09.12.2021. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

– 1 izvršitelj/ica, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 1. F. B.
 2. B. G.
 3. J.  E.
 4. A. P.

 

        

                                                                                   Predsjednik Povjerenstva za vrednovanje kandidata:

 

                                                                                   Vanja Ličina, prof.

 

 

 


NATJEČAJ - MATEMATIKA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.),

Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                             

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta:

 

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno  )

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • rodni list
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radnopravnom statusu ) ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave u RH ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Izabrani kandidat obvezan je dostaviti Školi izvornike isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

 

 

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(„ Narodne novine“ broj 121/17. 98/19. i 84/21.) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine broj 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju objavljene na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN broj 157/13., 152/14., 39/18 i 32/20. ) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92.,57/92., 77/92.,27/93., 58/93.,2/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01., 103/03.,148/13.,98/19. i 64/20.)  pozivaju se da uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaz o utvrđenom priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

TESTIRANJE KANDIDATA:

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole www.ekonomska-sk.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavljuje Povjerenstvo na web stranici škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice Ekonomske škole Sisak u rubrici „ Natječaji za zapošljavanje“ u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj je objavljen dana 9. prosinca 2021. i vrijedi do 17. prosinca 2021.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se pisanim putem na adresu:

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak P.P. 24.

s naznakom "prijava na natječaj – nastavnik matematike"

 

ili osobno na adresu:

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

zgrada Srednje strukovne škole KOTVA, Marijana Celjaka 88 B

44000 Sisak

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu

u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ na mrežnoj stranici škole.

 

           

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                     Marina Jovanić, dipl.oec.                           


NATJEČAJ - STRUČNI PREDMETI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.),

Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                             

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnog mjesta:

 

         NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

  1 izvršitelj/ica

rad na određeno vrijeme - zamjena do isteka mandata ravnatelja

  puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno )

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • rodni list
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radnopravnom statusu ) ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave u RH ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja)

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Izabrani kandidat obvezan je dostaviti Školi izvornike isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

 

 

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(„ Narodne novine“ broj 121/17. 98/19. i 84/21.) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine broj 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju objavljene na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN broj 157/13., 152/14., 39/18 i 32/20. ) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92.,57/92., 77/92.,27/93., 58/93.,2/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01., 103/03.,148/13.,98/19. i 64/20.)  pozivaju se da uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaz o utvrđenom priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

TESTIRANJE KANDIDATA:

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole www.ekonomska-sk.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavljuje Povjerenstvo na web stranici škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice Ekonomske škole Sisak u rubrici „ Natječaji za zapošljavanje“ u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj je objavljen dana 9. prosinca 2021. i vrijedi do 17. prosinca 2021.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se pisanim putem na adresu:

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak P.P. 24.

s naznakom "prijava na natječaj – nastavnik stručnih predmeta "

 

ili osobno na adresu:

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

zgrada Srednje strukovne škole KOTVA, Marijana Celjaka 88 B

44000 Sisak

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu

u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ na mrežnoj stranici škole.

 

           

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                     Marina Jovanić, dipl.oec.                           


OBAVIJEST KANDIDATIMA
Priloženi dokumenti:
Obavijest kandidatima 2.jpg


OBAVIJEST

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 27.10. 2021.

 

 •   mrežna stranica škole  –

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku

Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                                 OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 22.09.2021. o rezultatima usmenog testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 27.10.2021.:

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani je kandidat koji je na pismenom dijelu testiranja ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati su na intervjuu mogli ostvariti ukupno 30 bodova od članova Povjerenstva.

 

      ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. K. S. C.   30 bodova    ( 30/30 )

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ( intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

 

 

                                                                       Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

                                                                                             

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 22.10. 2021.

 

 •   mrežna stranica škole  –

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 22.09.2021. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano 20.10.2021.

 

Od ukupno 9 kandidata koji su pozvani na testiranje, 5 kandidata je pristupilo testiranju

i ostvarilo sljedeće rezultate:

 

inicijali imena i prezimena kandidata, ostvareni broj bodova od ukupno mogućih 10 bodova

 

 1. K. S. C. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 9,5 bodova( 9,5 /10 )

 1. J. S. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 2,5 boda( 2,5 /10

 1. S. S. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 2 boda( 2 /10 )

 1. J. E. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 1,5 bodova (1,5 /10 )

 1. L. M. od ukupno 10 bodova,

kandidatkinja je ostvarila 0 bodova(0 / 10)

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u srijedu

 

                                   27.10. 2021. s početkom u 8.00 sati:

 

 1. K. S. C.       9,5 /10

 

                                                                                              Za Povjerenstvo:

 

                                                                                              Vanja Ličina, prof.

 


POZIV NA TESTIRANJE

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 11.10. 2021.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radna mjesta nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 22.09.2021.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

 

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja

 i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pisanom dijelu testiranja koje će se održati

 

                               u srijedu 20.10.2021. s početkom u 13.15 sati

 

imena i prezimena kandidata:

 1. K. S. C.
 2. R. Č.
 3. L. M.
 4. J. E.
 5. K. B.
 6. S. S.
 7. J. S.
 8. M. K.
 9. K. K.

 

Pisani dio testiranja održat će se u jednoj od učionica škole ovisno o rasporedu nastave o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno prije početka testiranja.

Kandidati prilikom dolaska trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i obavezno koristiti zaštitnu masku, a testiranje će se obaviti sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.

 

Izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pećnik, Ninoslava i Tokić, Ana. Roditelji i djeca na pragu adolescencije: pogled iz tri kuta, izazovi i podrška. Zagreb, 2011., Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. (U prilogu)

Zrilić, Smiljana. Kvaliteta komunikacije i socijalni odnosi u razredu. Zagreb, 2010. Pedagogijska istraživanja, Vol. 7 No.2. (U prilogu)

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole

 

    Predsjednik Povjerenstva za vrednovanje kandidata:

 

                                                                                   Vanja Ličina, prof.


 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 08.10.2021.

mrežna stranica škole

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 22.09.2021. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

– 1 izvršitelj/ica, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 1. K. S. C.
 2. R. Č.
 3. L. M.
 4. J. E.
 5. K. B.
 6. S. S.
 7. J. S.
 8. M. K.
 9. K. K.

         

                      Predsjednik Povjerenstva za vrednovanje kandidata:

 

                                                                                   Vanja Ličina, prof.

 

 

 


NATJEČAJ 7A POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Natječaji za popunjavanje radnih mjesta za nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe i nastavnika matematike od 22.09. do 30.09.2021.

tekst natječaja nalazi se u privitku.


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                          

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta:

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 4 sata tjedno )

 

 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno  )

 

 1. NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE –

1 izvršitelj/ica

 neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca

 puno radno vrijeme

                                  

                                                         

             

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-rodni list

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijesti i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta "

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

            

Natječaj je objavljen dana 02.11. 2020. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                     Marina Jovanić, dipl.oec.                 

 

 
 

REZULTATI NATJEČAJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA OD 21.9.2020.

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 21.9.2020. - POZIV NA INTERVJU

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 12.10. 2020.

 

 • mrežna stranica Škole -

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika sociologije održano dana 12.10.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. M. Č. – broj bodova 1/10
 2. M. M. – broj bodova 5/10

 

 1. D. B.  - nije pristupio testiranju

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru ( intervju )

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju, ne smatra se kandidatom.

 

__________________________________________________________________

 

Povjerenstvo je utvrdilo da niti jedan kandidat nije ostvario najmanje 60% bodova, te ne ostvaruju pravo na pristup razgovoru ( intervju ).

 

 

                                                              Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 12.10. 2020.

 

mrežna stranica škole

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca engleskog jezika objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika engleskog jezika održano dana 12.10.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

A. I.- broj bodova: 7/10

 

___________________________________

 

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

srijedu 14.10. 2020. s početkom u 13.00 sati:

 

 1. A. I.

 

 

                                                              Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 21.9.2020. - LISTE KANDIDATA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 01.10.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA ENGLESKI JEZIK – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, određeno vrijeme, 17 sati tjedno

 

koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. I.              

 

                                                                                         Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 02.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno

 

kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. M. M.
 2. D. B.
 3. M. Č.

            

 

                                                                                  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 05.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca engleski jezik objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika engleskog jezika da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

                        u ponedjeljak, 12.10.2020. s početkom u 12.50 sati

                                               u prostoru škole – ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. A. I.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 05.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika sociologije da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

                        u ponedjeljak, 12.10.2020. s početkom u 13.20 sati

                                               u prostoru škole – učionica br. 1.

 

ime i prezime kandidata:

 1. M. M.
 2. D. B.
 3. M. Č.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                           

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta:

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 4 sata tjedno )

 

 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                    nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno  )

 

 1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica

                  određeno vrijeme – do povratka privremeno nenazočne radnice, uz probni rok

                  od 3 mjeseca, nepuno radno vrijeme ( ukupno 17 sati tjedno )

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • rodni list
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

  

          

Natječaj je objavljen dana 21.09. 2020. godine

 

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                            


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata


OBAVIJEST O REZULTATIMA USMENOG ISPITA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.03. 2020.

 

 •   mrežna stranica škole  –

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku

Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                                  OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. o rezultatima usmenog testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 16.03.2020.:

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su na pismenom dijelu testiranja ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati su na intervjuu mogli ostvariti ukupno 10 bodova od članova Povjerenstva

 

          ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. K. S. C.                            6 bodova       ( 6/10 )
 2. K. B.                                5 bodova       ( 5/10 )
 3. I. J.                                   5 bodova       ( 5/10 )
 4. M. Š.                                4 boda           ( 4/10 )
 5. M. J.                                 1 bod            ( 1/10 )

 

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ( intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

 

 

                                                                           Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 09.03. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 09.03.2020.:

 

ime i prezime kandidata i broj bodova:

 1. M. Š.      – ostvarila  8 bodova     ( 8/10)
 2. K. L.       - ostvarila  7 bodova     ( 7/10 )
 3. K. S. C.  – ostvarila 10 bodova    ( 10/10)
 4. I.  J.       -  ostvarila   9 bodova     ( 9/10 )
 5. M. J.       – ostvario  8 bodova      ( 8/10 )
 6. K. B.   –  ostvarila   9 bodova      ( 9/10)
 7. A. D.  -  nije pristupila testiranju
 8. M. G. -  nije pristupio testiranju

 

 

___________________________________

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

ponedjeljak 16.03. 2020. s početkom u 13.30 sati:

 

 

 1. K. S. C.   10/10
 2. I. J.            9/10
 3. K. B.         9/10
 4. M. J.          8/10
 5. M. Š.         8/10
 6. K. L.         7/10

 


LISTA KANDIDATA I OBAVIJEST O TESTIRANJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 25.02. 2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica

puno radno vrijeme, određeno vrijeme – zamjena do isteka mandata ravnatelja

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1.  A. D.
 2.  M. Š.
 3.  K. L.
 4.  K. S. C.
 5.  M. G.
 6.  I. J.
 7.  M. J.
 8.  K. B.

            

                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 25.02. 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja

koje će se održati

 

              u ponedjeljak 09.03.2020. s početkom u 11.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. A. D.
 2. M. Š.
 3. K. L.
 4. K.S.C.
 5. M.G.
 6. I.J.
 7. M.J.
 8. K.B.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljeni na web stranici Škole.


Natječaj- stručni predmeti

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                           

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnog mjesta

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

      1  izvršitelj/ica

-rad na određeno vrijeme - zamjena do isteka mandata ravnatelja

-puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14, 07/17 i 68/18 ),

te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-dokaz o hrvatskom državljanstvu

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere,

o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

 

                     

 Natječaj je objavljen dana 13.02. 2020. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

                                                                      

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                 


OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 16.01.2020.:

 

ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. I.  J.  -  broj bodova: 5/10
 2. K. B. -  broj bodova: 4/10
 3. K. L.  - broj bodova 7/10
 4. M. Š. – broj bodova 4/10
 5. S. S. –  broj bodova 9/10
 6. P. M. - nije pristupila testiranju
 7. I. Š.  -  nije pristupila testiranju

 

___________________________________

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

petak 17.01. 2020. s početkom u 10.00 sati:

 

1. S. S.

2. K. L.


OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika sociologije održano dana 16.01.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

D. B. - broj bodova: 3/10

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru ( intervju )

 

Priloženi dokumenti:
ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA.docx


Lista kandidata i obavijest o testiranju - stručni predmeti

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 07.01.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, neodređeno vrijeme 36 sati tjedno

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. P. M.
 2. I. J.
 3. K. B.
 4. K. L.
 5. M. Š.
 6. S. S.
 7. I. Š.

                                                                             

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 09.01. 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

u četvrtak 16.01.2020. s početkom u 10.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. P. M.
 2. I. J.
 3. K. B.
 4. K. L.
 5. M. Š.
 6. S. S.
 7. I. Š.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koji će se održati

u petak 17.01.2019. s početkom u 10.00 sati

pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen dana 16.01.2020.g. na web stranici Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 


Lista kandidata i obavijest o testiranju - sociologija

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 07.01.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, neodređeno vrijeme, 4 sata tjedno

 

koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. D. B.

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 09.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika sociologije da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

u četvrtak 16.01.2020. s početkom u 10.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. D. B.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koji će se održati

 

u petak 17.01.2019. s početkom u 16.00 sati

 

pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen dana 16.01.2020.g. na web stranici Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


Natječaj - sociologija

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                         

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

             neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno ukupno )

 

 1. NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

 – 1 izvršitelj/ica

neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  ( 36 sati tjedno ukupno)

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14, 07/17 i 68/18 ),

te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-dokaz o hrvatskom državljanstvu

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

 

                     

 Natječaj je objavljen dana 23.12. 2019. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

                                                                      

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                  


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

e-Dnevnik

e-Dnevnik za učenike

Škola ambasador Europskog parlamenta

BROŠURA-NOVE PSIHOAKTIVNE TVARI

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 11. 2017.

Ukupno: 130443
CMS za škole logo
Ekonomska škola Sisak / Kralja Tomislava 19, HR-44103 Sisak / www.ss-ekonomska-sk.skole.hr / ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
preskoči na navigaciju